Anketiranje studentata u zimskom semestru ak. 2021/2022

 

Centar za osiguranje kvaliteta i internu evaluaciju Univerziteta u Tuzli poziva studente za uzmu učešće u anketiranju i time aktivno sudjeluju u poboljšanju nastavnog procesa na Univerzitetu u Tuzli. Kontakt mail za pitanja: qa@untz.ba.

Anketiranje će se vršiti online putem linka koji će studenti dobiti na univerzitetske e-mail adrese (ime.prezime@unitz.ba).