ANKETIRANJE ZAPOSLENIKA UNIVERZITETA U TUZLI

UNTZ - LOGO

 

U skladu sa Odlukom Senata broj 03-6072-1-19/22 od 02.11.2022. godine, u periodu od  21.11.-25.11.2022. godine provest će se elektronsko anketiranje zaposlenika. Anketiranje se provodi u cilju ocjene zadovoljstva zaposlenika uslovima rada na Univerzitetu u Tuzli. Pravo na anketiranje imaju svi zaposlenici Univerziteta. Anketiranje je dobrovoljno i anonimno.

-.-.-.-.-

CENTAR ZA OSIGURANJE KVALITETA I INTERNU EVALUACIJU
Tuzla, 14.11.2022. god.

 

U skladu sa Odlukom Senata broj 03-6072-1-19/22 od 02.11.2022. godine, u periodu od  21.11.-25.11.2022. godine provest će se elektronsko anketiranje zaposlenika.

Anketiranje se provodi u cilju ocjene zadovoljstva zaposlenika uslovima rada na Univerzitetu u Tuzli.

Pravo na anketiranje imaju svi zaposlenici Univerziteta. Anketiranje je dobrovoljno i anonimno.

 

Pitanja u vezi provođenja ankete možete isporučiti Administratoru Ankete na e-mail anketa@untz.ba ili pozivom na broj telefona 035-278-350.