ANKETIRANJE ZAPOSLENIKA UNIVERZITETA U TUZLI

UNTZ - LOGO

U skladu sa Pravilnikom o anketiranju zaposlenika Univerziteta u Tuzli i Odlukom Senata o načinu, mjestu i vremenu (rasporedu) anketiranja zaposlenika Univerziteta u Tuzli broj: 03-4117-1-2.3/21 od 31.08.2021. godine, obavještavamo vas da će se anketiranje zaposlenika Univerziteta održati u periodu od ponedeljka, 27.09. do petka, 01.10.2021. godine do 16 časova.

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 22.09.2021. god.

 

U skladu sa Pravilnikom o anketiranju zaposlenika Univerziteta u Tuzli i Odlukom Senata o načinu, mjestu i vremenu (rasporedu) anketiranja zaposlenika Univerziteta u Tuzli broj: 03-4117-1-2.3/21 od 31.08.2021. godine, obavještavamo vas da će se anketiranje zaposlenika Univerziteta održati u periodu od ponedeljka, 27.09. do petka, 01.10.2021. godine do 16 časova.

Anketni listići distribuiraće se putem portirnica na ulazu fakulteta/ADU, a anektne listiće za nenastavno osoblje distribuiraće predstavnici nenastavnog osoblja Tima za anketiranje.

Kutije u koje će se prikupljati anketni listići nastavnog osoblja biće postavljene u holovima fakulteta/Akademije, i to po jedna kutija po fakultetu/ADU (ukupno 13 kutija), dok će kutije za prikupljanje anketnih listića nenastavnog osoblja biti postavljene na dva mjesta, i to jedna kutija u holu Filozofskog, a druga u holu Tehnološkog fakulteta.

Anketa je anonimna i doborovoljna, a uputstvo za popunjavanje ankete je sastavni dio anketnih listića.

Zahvaljujemo se na vašem učešću u anketiranju.

 

Tim anketara za sprovođenje postupka anketiranja
i obradu rezultata anketrianja