Univerzitet u Tuzli - SUCCESS Startup takmičenje i DEMO DAY 22-25.05.2023.g., na Internacionalnom Burč univerzitetu Sarajevo

SUCCESS Startup takmičenje i DEMO DAY 22-25.05.2023.g., na Internacionalnom Burč univerzitetu Sarajevo

Jedan od ciljeva projekta SUCCESS je osmišljavanje i organizacija Startup programa koji će studentima, budućim preduzetnicima omogućiti da svoje inovativne ideje razviju u startapove.Koordinirajuću ulogu za ovu aktivnost dobili su Univerzitet primijenjenih nauka Kempten, Njemačka i Internacionalni univerzitet Burch kao Read more

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli na II ciklusu uvodi novi studijski program „Sportski trener“

Fakultet za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli na II ciklusu uvodi novi studijski program „Sportski trener“

Nakon dugogodišnje uspješne relizacije studijskog programa „Sportski trener“ na I ciklusu studija Odsjeka za edukaciju trenera u sportu, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, kreiranjem novog master studijskog programa, odgovora na učestale upite zainteresiranih kandidata za nastavak edukacije u oblasti Read more

Održana info sesija: QUO VADIS ACADEMIA: Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom

Ured za NIR Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji inostranstvu Tel/fax: 035 300 528/526 e-mail:nir@untz.ba/international@untz.ba Tuzla, 22.05.2023.god. Održana info sesija: QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Istraživanja sa društvenim doprinosom Info sesija QUO VADIS ACADEMIA:Istraživanja sa naučnim doprinosom vs. Read more

Javni poziv za za dodjelu podrške izdavanju akademskih i naučnih časopisa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka u 2023. godini

Ured za NIRTel/fax: 035 300 528e-mail:nir@untz.baTuzla, 18.05.2023.god.   Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, raspisalo je Javni poziv za za dodjelu podrške izdavanju akademskih i naučnih časopisa iz oblasti društvenih i humanističkih nauka u 2023. godini.   Tekst Poziva i aplikacioni Read more