Biomonitoring voda u EU i BiH – nove metode, stanje, trendovi i perspektive

Pristup identifikaciji bioloških vrsta u posljednje se dvije decenije pomaknuo s tradicionalnog morfološkog ka metodologijama baziranim na DNK. Genetičke metode poput DNK barkodinga, metabarkodinga i okolinske DNK (environmental DNA, eDNA) mogle bi uveliko unaprijediti proces procjene stanja i monitoring vodenih ekosistema, posebno kao dio postojećih i planiranih nacionalnih i međunarodnih direktiva. Međutim, brojna pitanja u vezi sa specifičnim mogućnostima primjene i dalje su otvorena, jer se podaci ne mogu izravno usporediti s konvencionalno prikupljenim podacima.

Stoga Univerzitetu Sarajevu-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju (INGEB), Univerzitet u Tuzli i Udruženje za genetičko očuvanje bh. autohtonih i endemičnih resursa GENOFOND organizuju online radionicu za zainteresovane strane u sektoru voda u Bosni i Hercegovini 12. marta 2021. godine putem Zoom platforme. Radionica je namjenjena stručnjacima iz ministarstava, agencija, instituta, laboratorija, institucija entitetskih i lokalnih vlasti, akademske i naučne zajednice, udruženja i privatnih kompanija. Link za registraciju za učešće na ovom događaju sa svim informacijama dostupan je na internetskoj stranici https://www.vodaquanet.com/. Registracija je otvorena do 10. marta 2021. godine.

Ovom sastankom zainteresovanih strana, koji se istovremeno održava u 15 evropskih zemalja, želi se na nacionalnom nivou pokrenuti razgovor s bh. stručnjacima koji su uključeni u praktično provođenje europskih direktiva u oblasti monitoringa vodenih ekosistema. Cilj radionice jeste identificirati izazove s kojima se stručnjaci suočavaju, te istražiti mogućnost saradnje s bh. naučnom i akademskom zajednicom u njihovom prevazilaženju.

Predstavnice EU COST akcija DNAqua-Net (CA15219) i G-BiKE (CA18134), te ECOBIAS projekta prezentiraće postojeću relevantnu infrastrukturu i ekspertizu u naučnom i akademskom sektoru u Bosni i Hercegovini i regionu. Namjera je ponuditi informacije o trenutnom stanju razvoja metoda zasnovanih na DNK u procjeni i praćenju stanja vodenih ekosistema, njihove mogućnosti i prednosti, ali i ograničenja. Također će biti prezentirani i pilot projekti u BiH i Hrvatskoj zasnovani na ovoj tehnologiji.

Svim polaznicima radionice biće dodijeljeni certifikati o učešću. Za dodatne informacije o događaju zainteresovani učesnici mogu se obratiti odgovornim osobama: doc.dr. Belma Kalamujić Stroil (belma.kalamujic@ingeb.unsa.ba), prof.dr. Jasmina Kamberović (jasmina.kamberovic@untz.ba) i doc.dr. Anita Dedić (anita.dedic@fpmoz.sum.ba).