1FUTURE - jOiNEd For sUsTainability - bUilding climate REsilient communities in WB and EU

1FUTURE – jOiNEd For sUsTainability – bUilding climate REsilient communities in WB and EU

  Naziv projekta: Udruženi za održivost – izgradnja zajednica otpornih na klimu na Zapadnom Balkanu i EU Akronim: 1FUTURE Broj projekta: 101082815-ERASMUS-EDU2022-CBHE-STRAND-2 Sveobuhvatni prioritet EU-a: Green Deal (klimatske promjene, okoliš i energija) Geografski ciljevi: višedržavni projekt Broj partnera: 18 Broj Read more