Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu, treći ciklus studija

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Medicinski fakultet Medicinski fakultet   Pravni fakultet Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu, drugi ciklus studija

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehinke Fakultet elektrotehnike   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Mašinski fakultet Mašinski fakultet   Medicinski fakultetOdsjek Read more

ČETVRTI UPISNI ROK ZA POPUNU SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETIMA /STUDIJSKIM PROGRAMIMA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5050-1-3/21 od 29. 09. 2021. godine, objavljuje Četvrti upisni rok za popunu slobodnih mjesta u akademskoj 2021/22. godini za upis minimalnog broja studenata, utvrđenog Standardima i normativima visokog obrazovanja TK, na Read more

JAVNI KONKURS za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovine raspisuje JAVNI KONKURS za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa, koji možete u nastavku Read more