16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Srijeda, 30.11.2022., 11:00-13:00h, Sala biblioteke Pravnog Fakulteta Radionica “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica,zdravstveni sistem i radni odnosi”Predavač: dr.sc. Zlatan Hrnčić Četvrtak, 1.12.2022., 11:00-13:30h, Amfiteatar 2 Filozofskog fakultetaRadionica “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu odgovornost”Predavač: Nikola Vučić Petak, Read more

Erasmus Student Network (ESN) na Univerzitetu u Tuzli

Održan prvi sastanak o pokretanju Erasmus Student Network (ESN) na Univerzitetu u Tuzli

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli organizovao je dana 12.11.2022. godine prvi Teambuilding sastanak studenata Univerziteta u Tuzli sa timom Erasmus Student Network Bosnia and Herzegovina (ESN BiH). Sastanak je održan na Tehnološkom fakultetu u INTERBA Laboratoriji – Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Davor Arnautović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla,14.11.2022. godine   Davor Arnautović, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Roditeljska podrška djeci uključenih u futsal”, dana 15.12.2022. godine u 13,00 sati u amfiteatru Fakulteta za Read more