UNTZ - LOGO

JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka iz prakse koji mogu biti angažovani u naučno –nastavnom procesu za izvođenje predavanja ili vježbi na fakultetima Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini

Na osnovu člana 76. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju ( Prečišćeni Tekst(„Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj:21/21) i člana 261. stavovi (3), (4) i (5) Statuta Univerziteta u Tuzli, Univerzitet u Tuzli objavljuje JAVNI POZIV za uspostavljanje/dopunu Liste istaknutih stručnjaka Read more

OBAVIJEST

Obavještavaju se studenti Univerziteta u Tuzli kako bi se izbjegle gužve prilikom kupovine upisnog materijala da će iste moći kupiti pored Skriptarnice na Tehnološkom fakultetu i u Skriptarnici na Filozofskom fakultetu.   -.-.-.-.- UNIVERZITET U TUZLITuzla, 11.01.2022. god.   Obavještavaju Read more

Božićna čestitka

Svim studentima i uposlenicima Univerziteta u Tuzli, kao i građanima Bosne i Hercegovine pravoslavne vjeroispovjesti koji sa radošću dočekuju praznične dane Božića, u ime Univerziteta u Tuzli i u svoje lično ime upućujem najiskrenije čestitke. HRISTOS SE RODI! Rektorica Univerziteta Read more