PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, III ciklus studija, I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2023/24. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Elektrotehnika i računarstvo Read more

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, II ciklus studija

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, II ciklus studija, I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2023/24. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Elektrotehnika i računarstvo Read more