KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, III upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2023/24. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   III UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

PRIVREMENA RANG LISTA STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA PRIJEM U STUDENTSKE DOMOVE UNIVERZITETA U TUZLI U AK. 2023/24. GODINI

  Univerzitet u Tuzli objavio je Privremenu rang listu studenata koji su konkurisali za prijem u studentske domove Univerziteta u Tuzli za akademsku 2023/24. godinu, koju možete pregledati na slj. linku:   PRIVREMENA RANG LISTA STUDENATA KOJI SU KONKURISALI ZA Read more

PRIVREMENE RANG LISTE AK. 2023/24. GOD - I CIKLUS

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, III upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2023/24. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   III UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini

  Univerzitet u Tuzli objavljuje IZMJENU I DOPUNU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINIIzmjena i dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 01.09.2023. god.   U Read more

Posjeta delegacije Univerziteta Trakya iz Republike Turske povodom organizacije Konferencije Asocijacije Balkanskih Univerziteta – BUA 2023

  Asocijacija balkanskih univerziteta (engl. Balkan Universities Association – BUA) osnovana je 2014. godine i trenutno broji 87 članova. Ove godine Asocijacijom predsjedava Rektorica Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermina Hadžigrahić. Univerzitet u Tuzli će imati tu čast biti domaćin konferencije Read more

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2023/24. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more