UNTZ - LOGO

ODLUKA o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od ak. 2022/23. god., od 13.09.2022. god.

Upravni odbor Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 13.09.2022. godine donio je ODLUKU o dopuni Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/2023. godine, koju možete pogledati Read more

Uspješno realizirana Ljetna škola o metabarkodiranju okolišne DNK na Odsjeku za biologiju Univerziteta u Tuzli

U organizaciji Univerziteta u Tuzli i Univerziteta Duisburg – Essen (Njemačka), u okviru Ecobias Erasmus projekta, održana je Ljetna škola iz metabarkodiranja okolišne DNK na Odsjeku za biologiju, Prirodno – matematičkog fakulteta. Ljetna škola je trajala četiri dana, u periodu Read more

UNTZ - LOGO

ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu

Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 07.09.2022. godine donio je ODLUKU o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita na prvom i integriranom prvom i drugom, te drugom i trećem ciklusu studija za akademsku 2022/23. godinu koju možete preuzeti Read more