Izdato Rješenje o naknadnom odobrenju za građenje Građevine 1 u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Izdato Rješenje o naknadnom odobrenju za građenje Građevine 1 u Kampusu Univerziteta u Tuzli

  Dana 29.04.2024. godine Služba za prostorno uređenje i zaštitu okoline Grada Tuzle izdala je Univerzitetu u Tuzli Rješenje o naknadnom odobrenju za građenje Građevine 1 – objekat Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Ekonomskog fakulteta, Filozofskog fakulteta i Pravnog fakulteta. Time su stekli Read more

Završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prvog objekta, "Građevine 1" u Kampusu Univerziteta u Tuzli

Završena izrada tehničke dokumentacije za izgradnju prvog objekta “Građevine 1” u Kampusu Univerziteta u Tuzli

  Dana 21.02.2024. godine izvršena je primopredaja Glavnog projekta Građevine 1 (objekat Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet). Time su se stekli uslovi za pokretanje postupka izdavanja odobrenja za građenje. Zahtjev za ishodovanje odobrenja za građenje predat je Read more

Univerzitet u Tuzli - Dodjela urbanističke saglasnosti za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli

Dodjela urbanističke saglasnosti za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli

  Dana 18.12.2023. godine Gradonačelnik Grada Tuzle, dr.sci. Zijad Lugavić uručio je Rektorici Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermini Hadžigrahić urbanističku saglasnost za pokretanje aktivnosti izgradnje prvog objekta u Kampusu Univerziteta u Tuzli, u kojem će biti smješteni Ekonomski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski Read more

Hackathon Creative Thinking - Kampus Univerziteta u Tuzli

Kreativno razmišljanje / Hackathon Creative Thinking na temu “Obrazovanje za 21. vijek sa fokusom na Kampus Univerziteta u Tuzli”

Udruženje Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla i Udruženje KulturaMedia Sarajevo u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, u okviru programa V međunarodnih „BH sedmica inženjerstva“ organizuje Prvi Hackathon creative thinking/ kreativno razmišljanje na temu: “Obrazovanje za Read more

Imenovana Komisija za izradu projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije objekata prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli

  Rješenjem o imenovanju Komisije za izradu projektnog zadatka u dijelu tehničke dokumentacije građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli br. 01-4033-1/22 od 18.07.2022. godine Rektorica, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, imenovala je Komisiju u sastavu: 1. dr.sci. Besim Demirović, dipl.inž.građ., Read more