Hackathon Creative Thinking - Kampus Univerziteta u Tuzli

Kreativno razmišljanje / Hackathon Creative Thinking na temu “Obrazovanje za 21. vijek sa fokusom na Kampus Univerziteta u Tuzli”

Udruženje Radio Kameleon – Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije Tuzla i Udruženje KulturaMedia Sarajevo u saradnji sa Univerzitetom u Tuzli, u okviru programa V međunarodnih „BH sedmica inženjerstva“ organizuje Prvi Hackathon creative thinking/ kreativno razmišljanje na temu: “Obrazovanje za Read more

Imenovana Komisija za izradu projektnog zadatka za izradu tehničke dokumentacije objekata prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli

  Rješenjem o imenovanju Komisije za izradu projektnog zadatka u dijelu tehničke dokumentacije građevina prve faze razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli br. 01-4033-1/22 od 18.07.2022. godine Rektorica, dr.sci. Nermina Hadžigrahić, imenovala je Komisiju u sastavu: 1. dr.sci. Besim Demirović, dipl.inž.građ., Read more