Univerzitet u Tuzli - Dodjela urbanističke saglasnosti za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli

Dodjela urbanističke saglasnosti za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli

  Dana 18.12.2023. godine Gradonačelnik Grada Tuzle, dr.sci. Zijad Lugavić uručio je Rektorici Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermini Hadžigrahić urbanističku saglasnost za pokretanje aktivnosti izgradnje prvog objekta u Kampusu Univerziteta u Tuzli, u kojem će biti smješteni Ekonomski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski Read more