Univerziet u Tuzli - KONAČNE RANG LISTE - II CIKLUS

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2022/23. godinu, II ciklus studija

  Konačne rang liste za akademsku 2022/23. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i Read more

Univerziet u Tuzli - KONAČNE RANG LISTE - III CIKLUS

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2022/23. godinu, III ciklus studija

  Konačne rang liste za akademsku 2022/23. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet za tjelesni odgoj i sport Read more

Univerziet u Tuzli - KONACNE RANG LISTE - I CIKLUS

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2022/23. godinu I ciklus studija I upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2022/23. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu II ciklus studija, II upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu, treći ciklus studija

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet za tjelesni odgoj i sport   Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu, drugi ciklus studija

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehinke Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet za tjelesni odgoj i sport Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija IV upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   IV UPISNI ROK       Fakultet elektrotehnike Tehnički odgoj i informatika   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Prirodno-matematički fakultet Prirodno-matematički fakultet Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija III upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   III UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija II upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija I upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more