MONTK

Objavljeni Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

  Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je Rezultate Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Rezultate možete preuzeti u nastavku Rang lista Lista Read more

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti visokog obrazovanja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2024. godini. U okviru sveobuhvatnog cilja unapređenja sistema visokog obrazovanja u Federaciji BiH, svrhe Read more

JAVNI   POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2024. GODINI

Ured za NIR Tuzla, 13.06.2024. Tel:035 300 528 Email: nir@untz.ba JAVNI   POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA U OBLASTI NAUKE U 2024. GODINI Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni   poziv za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata u oblasti nauke Read more

MONTK

Objavljen Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

  Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona raspisalo je 10.05.2024. godine Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Tekst Javnog poziva i obrasce možete preuzeti u Read more

Poziv studentima III ciklusa studija i mladim istraživačima na Treće susrete mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih, matematičkih i medicinskih nauka i inženjeringa (STEMM)

  Poštovane kolegice i kolege, studenti III ciklusa studija i mladi istraživači,   Zadovoljstvo nam je pozvati vas na dvodnevni skup Treći susreti mladih istraživača Bosne i Hercegovine iz oblasti prirodnih, tehničkih, matematičkih i medicinskih nauka i inženjeringa (STEMM), koji će u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Bosne biti održan Read more

Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje Univerziteta u Tuzli i Sveučilišta u Splitu objavljeni u časopisu "Molecules"

Rezultati međunarodne naučno-istraživačke saradnje Univerziteta u Tuzli i Sveučilišta u Splitu objavljeni u časopisu “Molecules”

  Saradnja akademskog osoblja Prirodno-matematičkog i Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli sa Kemijsko-tehnološkim i  Prirodoslovno-matematičkim fakultetom Sveučilišta u Splitu, realizira se kroz aktivnosti u okviru 2 CEEPUS mreže: “Education of Modern Analytical and Bioanalytical Methods” i “Water – a common Read more