Javni   poziv za podršku i pokroviteljstvo naučno-popularnim projektima, učešću u suorganizaciji naučnih i naučno-stručnih manifestacija i skupova u 2024. godini

  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke raspisalo je Javni poziv za podršku i pokroviteljstvo naučno-popularnim projektima, učešću u suorganizaciji naučnih i naučno-stručnih manifestacija i skupova u 2024. godini. Popunjeni aplikacioni obrasci sa (Pozivom propisanom) dokumentacijom dostavljaju se Uredu za NIR Read more

UNTZ - LOGO

ODLUKA o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od ak. 2024/25. godine i Odluka o izboru najpovoljnije ponuđača za javnu nabavku usluga kolektivnog osiguranja studenata prvog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli od posljedica nesretnog slučaja u ak. 2024/25. god.

UNIVERZITET U TUZLIUpravni odborBroj: 04-3850-1-5/24Tuzla, 10.07.2024.godine Na osnovu člana 51. tačka p) Zakona o visokom obrazovanju, prečišćeni tekst («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj: 21/21, 22/21, 5/22, 11/22 i 16/22) i člana 50. stav (1) tačka q) Statuta Univerziteta u Tuzli Read more

KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2024/25. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

MONTK

Objavljeni Rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

  Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je Rezultate Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona. Rezultate možete preuzeti u nastavku Rang lista Lista Read more

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2024/25. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2024/25. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

UNTZ - LOGO

Javni poziv za preuzimanje pismena, broj: 01-89-JN-20/24 od 02.07.2024. godine

  UNIVERZITET U TUZLIBroj: 01-89-JN-20/24Datum: 02.07.2024. godine   „E PLAN“ MILAN SAVIĆ S.P.BANJA LUKA“uI. Savska 8 Banja Luka PREDMET: Javni poziv za preuzimanje pismena Poštovani, Univerzitet u Tuzli, kao ugovorni organ u otvorenom postupku javne nabavke usluga nadzora nad izgradnjom Gradevine 1 (Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Ekonomski fakultet, Filozofski Read more

Upiši Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

Upiši Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli (VIDEO)

  Organizujemo graditelje našeg društva od 1958.godine. Započni studij na jednom od pet naših programa. Studiraj na I, II i III ciklusu studija: Rudarstvo, Geologija, Građevinarstvo, Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina, Sigurnost i pomoć, Upravljanje kriznim situacijama i sigurnostnim protokolima. Nudimo Read more