KONAČNE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, II upisni rok

  Konačne rang liste za akademsku 2023/24. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

PRIVREMENE RANG LISTE AK. 2023/24. GOD - I CIKLUS

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2023/24. godinu, I ciklus studija, II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2023/24. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/2024. godini

  Univerzitet u Tuzli raspisuje KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA U STUDENTSKE DOMOVE STUDENTSKOG CENTRA UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI Tekst Konkursa možete preuzeti na sljedećem linku:   KONKURS za prijem studenata u studentske domove Studentskog centra Univerziteta u Read more

INTERNI POZIV

Interni poziv za finansiranje /sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine u 2023. godini

  Na osnovu Ugovora o finansiranju/sufinansiranju projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, zaključenog između Federalnog ministarstva nauke i obrazovanja i  Univerziteta u Tuzli, broj: 01-3840-2/23 od 07.07.2023. godine, i Procedura o načinu, Read more

Izmjena i dopuna Konkursa za upis studenata na drugi ciklus studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2023/24. godini

  Univerzitet u Tuzli objavljuje IZMJENU I DOPUNU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA NA DRUGI CIKLUS STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2023/24. GODINIIzmjena i dopuna Konkursa je objavljena u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 01.09.2023. god.   U Read more

Objavljeni rezultati Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona

  Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona objavilo je Rezultate Javnog poziva za dodjelu sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona koje možete preuzeti sa stranice MONTK putem linka: Read more

Posjeta delegacije Univerziteta Trakya iz Republike Turske povodom organizacije Konferencije Asocijacije Balkanskih Univerziteta – BUA 2023

  Asocijacija balkanskih univerziteta (engl. Balkan Universities Association – BUA) osnovana je 2014. godine i trenutno broji 87 članova. Ove godine Asocijacijom predsjedava Rektorica Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermina Hadžigrahić. Univerzitet u Tuzli će imati tu čast biti domaćin konferencije Read more