OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Merima Ćerimović, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije

UNIVERZITET U TUZLI TEHNOLOŠKI FAKULTET Tuzla, 11.06.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Merima Ćerimović, bachelor inženjer hemijskog inženjerstva i tehnologije će javno braniti završni magistarski Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emir Operta, bach-inž.sigurnosti i pomoći

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 03.06.2021. god. O B J A V L J U J E Emir Operta, bach-inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „OBEZBJEĐENJE SIGURNOSTI TUNELA VRANDUK IMPLEMENTACIJOM PLANA ZAŠTITE OD POŽARA“, dana 18.06.2021. Read more