OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Amerilna Muratović, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLI EKONOMSKI FAKULTET Tuzla, 08.03.2021. godine OBJAVLJUJE Kandidat Amerilna Muratović, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Uticaj stranih direktnih investicija na unapređenje marketinškog znanja bosanskohercegovačkih kompanija“, dana 30.03.2021. godine u 11,00 ati na Ekonomskom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 03.03.2021. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Aldin Karić, bachelor ing. prehr. tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Magdalena Dominković, diplomirani inžinjer medicinske radiologije

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET  O B J A V L J U J E Magdalena Dominković, diplomirani inžinjer medicinske radiologije, javno će braniti završni magistarski rad, pod naslovom: “Značaj informiranosti adolescentica o karcinomu dojke i grlića maternice u Općini Orašje“, Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTETUniverzitetska br.2Tuzla, 11.2.2021. god.   O B J A V L J U J E   Almir Halilović, bach-inž.sigurnosti i pomoći javno će braniti završni  magistarski rad pod naslovom: „Principi i projektovanja sistema protivpožarne zaštite u industrijskim pogonima“, dana Read more