OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Marija Vrdoljak, bachelor logopedije i audiologije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 26.12.2022. godine OBAVIJEST   Marija Vrdoljak, bachelor logopedije i audiologije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Komunikacijska kompetencija kod osoba sa složenim komunikacijskim potrebama”, dana 13.01.2023. godine u 11,00 sati u sali za Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Merima Aljić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 26.12.2022. godine OBAVIJEST Merima Aljić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Analiza parametara ekipne i individualne situacione efikasnosti ženskih fudbalskih U17 reprezentacija na Evropskom prvenstvu 2022”, Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Leonardo Lukić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 26.12.2022. godine OBAVIJEST Leonardo Lukić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Razlike u motoričkim sposobnostima mladih nogometaša”,  dana 09.01.2023. godine u 12,00 sati u amfiteatru Fakulteta Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Mirna Ašćerić, bachelor-inžinjer građevinarstva

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E   Mirna Ašćerić, bachelor-inžinjer građevinarstva javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Analiza ranjivosti i zaštita voda akumulacije Modrac“, u petak, 23.12.2022. godine, sa početkom u Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Vanja Alavuk, dipl.inž.prehr.tehn.

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 12.12.2022. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Vanja Alavuk, dipl.inž.prehr.tehn. će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija pod naslovom: “Uticaj Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Alija Ibrišević, bachelor inženjera prehrambene tehnologije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 12.12.2022. godine   Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Alija Ibrišević, bachelor inženjera prehrambene tehnologije će javno braniti završni magistarski rad na II Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Šerifa Buševac, bachelor-inžinjer geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E   Šerifa Buševac, bachelor-inžinjer geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Karakterizacija vodnih tijela podzemnih voda područja Kladnja“ u četvrtak, 15.12.2022. godine, sa početkom Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Ilija Kosić, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 05.12.2022. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Ilija Kosić, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Asja Atiković, bachelor inženjer agronomije

UNIVERZITET U TUZLITEHNOLOŠKI FAKULTETTuzla, 05.12.2022. godine Na osnovu člana 18. Pravilnika o završnom magistarskom radu na II ciklusu studija Univerziteta u Tuzli, Tehnološki fakultet OBJAVLJUJE Asja Atiković, bachelor inženjer agronomije će javno braniti završni magistarski rad na II ciklusu studija Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Matea Lozić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije

UNIVERZITET U TUZLIEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET Tuzla, 02.12.2022. godine O B A V I J E S T Matea Lozić, bachelor specijalne edukacije i rehabilitacije javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Stavovi odgajatelja, učitelja i nastavnika prema uključivanju djece s Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Selma Salibašić, bach. oec.

UNIVERZITET U TUZLIEKONOMSKI FAKULTET OBJAVLJUJE   Kandidat Selma Salibašić, bach. oec. javno će braniti završni magitarski rad pod nazivom „Istraživanje nivoa organizacijske predanosti zaposlenika u bosanskohercegovačkim preduzećima” dana 14.12.2022. godine u 11,00 sati na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, pred Read more