OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Merima Denjagić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E Kandidat Merima Denjagić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Značaj biohemijskog i mikrobiološkog nalaza urina u empirijskoj terapiji pacijenata sa Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Nusmir Lisičić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike

UNIVERZITET U TUZLIMEDICINSKI FAKULTET O B J A V L J U J E Kandidat Nusmir Lisičić, dipl. inž. medicinsko-laboratorijske dijagnostike, javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom „Povezanost simptoma benigne hiperplazije prostate sa kvalitetom života “ dana 30.01.2024. Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Zada Tomić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta

UNIVERZITET U TUZLIFAKULTET ZA TJELESNI ODGOJ I SPORTTuzla, 23.01.2024. godine   Zada Tomić, bachelor tjelesnog odgoja i sporta, javno će braniti završni magistarski rad pod nazivom: „Efekti pandemije izazvane korona virusom na mentalno i fizičko zdravlje uslovljeno rekreativnim aktivnostima”, dana Read more

OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Emina Ademi, bach.-inž.geologije

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET OBJAVLJUJE   Emina Ademi, bach.-inž.geologije javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Geološke karakteristike područja Rupice kod Vareša“ srijeda, 27.12.2023.godine, sa početkom u 13 sati, u Amfiteatru/slobodna učionica Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu: Read more