OBAVIJEST O ODBRANI ZAVRŠNOG MAGISTARSKOG RADA – Alen Mahmutović, dipl.inž.građ.

UNIVERZITET U TUZLIRUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET   O B J A V L J U J E Alen Mahmutović, dipl.inž.građ., javno će braniti završni magistarski rad pod naslovom: „Uporedna analiza različitih opcija sistema vodosnabdijevanja sjevernog dijela Ggrada Tuzla“ srijeda, 03.07.2024. godine sa početkom Read more