Univerziet u Tuzli - PRIVREMENE RANG LISTE - II CIKLUS

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2022/23. godinu, II ciklus studija 

  Privremene rang liste za akademsku 2022/23. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i Read more

Univerziet u Tuzli - PRIVREMENE RANG LISTE - III CIKLUS

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2022/23. godinu, III ciklus studija

  Privremene rang liste za akademsku 2022/23. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Fakultet za tjelesni odgoj i sport Fakultet za tjelesni odgoj i sport Read more

Univerziet u Tuzli - PRIVREMENE RANG LISTE - I CIKLUS

PRIVREMENE RANG LISTE za akademsku 2022/23. godinu, I ciklus studija, I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2022/23. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu III ciklus studija, II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Pravni fakultet Pravni fakultet   Prirodno-matematički fakultet Primijenjena hemija (zajednički doktorski studij sa Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu II ciklus studija, II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehnike Fakultet elektrotehnike   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Mašinski fakultet Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu, treći ciklus studija

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   TREĆI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet Edukacijsko-rehabilitacijski fakutet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Farmaceutski fakultet Farmaceutski fakultet   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Medicinski fakultet Medicinski fakultet   Pravni fakultet Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu, drugi ciklus studija

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   DRUGI CIKLUS STUDIJA   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Fakultet elektrotehinke Fakultet elektrotehnike   Filozofski fakultet Filozofski fakultet   Mašinski fakultet Mašinski fakultet   Medicinski fakultetOdsjek Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija III upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   III UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija II upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   II UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more

Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu I ciklus studija I upisni rok

  Privremene rang liste za akademsku 2021/22. godinu   PRVI I INTEGRIRANI PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA   I UPISNI ROK     Akademija dramskih umjetnosti Akademija dramskih umjetnosti   Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet   Ekonomski fakultet Ekonomski fakultet   Read more