Univerzitet u Tuzli - SUCCESS Startup takmičenje i DEMO DAY 22-25.05.2023.g., na Internacionalnom Burč univerzitetu Sarajevo

SUCCESS Startup takmičenje i DEMO DAY 22-25.05.2023.g., na Internacionalnom Burč univerzitetu Sarajevo

Jedan od ciljeva projekta SUCCESS je osmišljavanje i organizacija Startup programa koji će studentima, budućim preduzetnicima omogućiti da svoje inovativne ideje razviju u startapove.Koordinirajuću ulogu za ovu aktivnost dobili su Univerzitet primijenjenih nauka Kempten, Njemačka i Internacionalni univerzitet Burch kao Read more

Ondokuz Mayis University

Erasmus+ stipendija za akademsko i administrativno osoblje na Ondokuz Mayıs Univerzitetu, Turska

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Tuzla, 25.04.2023.godine   Obavještavamo vas da je Ondokuz Mayıs Univerzitet, Turska, objavio Konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije akademskom i administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2022/2023. godinu. Poziv Read more

Erasmus + stipendije za akademskog i administrativnog osoblje na Tehničkom univerzitetu u Rigi, Latvija za učešće na RTU međunarodnoj sedmici mobilnosti u periodu od 26. – 30.06.2023.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnjuu zemlji i inostranstvu Tuzla, 28.03.2022.godine   Tehnički Univerzitet u Rigi, Latvija objavio je poziv za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji, a u okviru međunarodne kreditne mobilnosti. Read more

Univerzitet u Tuzli - Održana radionica o "Erasmus+ mogućnostima u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja (VET) i visokog obrazovanja"

Održana radionica o “Erasmus+ mogućnostima u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja (VET) i visokog obrazovanja”

U petak 10.03.2023.godine održana je radionica pod nazivom ”Erasmus+ mogućnostima u oblasti stručnog obrazovanja i obučavanja (VET) i visokog obrazovanja” u organizaciji Ureda za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju i Ureda za NIR Univerziteta u Tuzli, a u saradnji sa Erasmus+ Read more