UNIGEM

Poziv studenticama i studentima Univerziteta u Tuzli za prijavu na učešće u zimskoj školi “Rod i nasilje” na Univerzitetu u Novom Sadu od 19. do 23. februara 2024. godine

  Zimsku školu Rod i nasilje organizuju Univerzitet u Novom Sadu i Laboratorija za istraživanje roda u sklopu Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu u saradnji sa TPO fondacijom i Univerzitetskim gender resursnim centrom (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu. Zimska Read more