ČETVRTI UPISNI ROK ZA POPUNU SLOBODNIH MJESTA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETIMA /STUDIJSKIM PROGRAMIMA U AKADEMSKOJ 2021/22. GODINI

UNIVERZITET U TUZLI na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5050-1-3/21 od 29. 09. 2021. godine, objavljuje Četvrti upisni rok za popunu slobodnih mjesta u akademskoj 2021/22. godini za upis minimalnog broja studenata, utvrđenog Standardima i normativima visokog obrazovanja TK, na studijskim programima kako slijedi:

-.-.-.-.-

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 01.10.2021. god.

 

UNIVERZITET U TUZLI

na osnovu Odluke Senata Univerziteta u Tuzli broj: 03-5050-1-3/21 od 29. 09. 2021. godine,

 

objavljuje

 

Četvrti upisni rok za popunu slobodnih mjesta u akademskoj 2021/22. godini za upis minimalnog broja studenata, utvrđenog Standardima i normativima visokog obrazovanja TK, na studijskim programima kako slijedi:

 

Četvrti upisni rok

Fakultet /Studijski program

Budžet TK

Samofinansir.

Vanredni

Ekonomski fakultet

 

Poslovna ekonomija

 

 

23

 

UKUPNO:

 

 

23

Fakultet elektrotehnike

 

Tehnički odgoj i informatika

17

10

 

 

UKUPNO:

17

10

 

Filozofski fakultet

 

Bosanski jezik i književnost

9

5

 

 

Filozofija-sociologija

7

5

 

 

Historija

9

5

 

 

Razredna nastava

8

5

 

 

Žurnalistika

9

10

 

 

Politologija (Međunarodni odnosi i diplomatija)

8

10

 

 

UKUPNO:

50

40

 

Prirodno-matematički fakultet

 

Matematika

19

15

 

 

Fizika

13

10

 

 

Geografija

13

10

 

 

Hemija

11

10

 

 

Turizmologija

12

10

 

 

UKUPNO:

68

55

 

Rudarsko-geološko-građevinski fakultet

 

Geologija

13

10

 

 

Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina

10

5

 

 

UKUPNO:

23

15

 

Tehnološki fakultet

 

Inženjerstvo zaštite okoline

12

10

 

 

UKUPNO:

12

10

 

 

– Podnošenje prijava za četvrti upisni rok vršit će se od 04. 10. 2021. godine,

– Prijemni ispit održat će se 05. 10. 2021. godine u 10,00 sati.

– Privremena rang- lista kandidata objavit će se do 05. 10. 2021. godine,

– Konačna rang- lista objavit će se u roku od tri dana računajući od narednog dana od dana objavljivanja privremene rang- liste, odnosno 08. 10. 2021. godine.

– Upis primljenih kandidata obavit će se 09. 10. 2021. godine.

 

Prijava na Konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može nabaviti u Skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu ili se može preuzeti na web stranici Univerziteta (ispod teksta Konkursa), u kojem kandidat mora naznačiti fakultet  kao i  studijski program na koji se želi upisati.

 

Provođenje četvrtog upisnog roka organizovat će se na način utvrđen Konkursom za upis studenata, objavljenom u dnevnom listu „Dnevni Avaz“ 21. 06. 2021. godine i na web stranici Univerziteta unitz.ba.

 

Četvrti upisni rok za popunu slobodnih mjesta za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u akademskoj 2021/22. godini
Četvrti upisni rok za popunu slobodnih mjesta je objavljen u dnevnom listu “Dnevni avaz” dana 02.10.2021. god.