COIMBRA SUSTAINABILITY SUMMIT 2020

 

UNIVERZITET U TUZLI
Ured za NIR
e-mail: nir@untz.ba
12.05.2020.COIMBRA SUSTAINABILITY SUMMIT 2020
18.-29.05.2020. god.NCP Sistem Bosne i Herccegovine objavio je poziv za registraciju na Coimbra Sustainability Summit 2020 koji možete pročitati u nastavku ili na web stranici: https://ncp.ba/vijesti/posts/2020/may/coimbra-sustainability-summit-2020/.

 

Kao agenti za inovacije moramo dati svoj doprinos u riješavanju društvenih izazova sa kojima se planeta suočava i pokušati da se pozabavimo nekim od 17 ciljeva održivog razvoja koje su Ujedinjene Nacije definisale 2015. godine (17 Sustainable Development Goals). Vizija događaja je raspravljati o tome kako nove tehnologije mogu podržati pristojan rad i ekonomski rast stvaranjem novih partnerstava za postizanje tih ciljeva. Teme koje će biti obuhvaćene tokom 2 sedmice događaja su Health, Agri-food, Manufacturing and Sustainable Cities.

 

Na Coimbra Sustainability Summit događaju biće istražene mogućnosti rasta na presijeku četiri područja digitalizacije koja se smatraju temeljom za rast: Artificial Intelligence, Blockchain, Internet of Things and Cybersecurity (4 KETs), uz ilustraciju kako kombinovanje elemenata ovih tehnologija može da odgovori na potrebe navedena četiri sektora.

 

Ciklus vebinara biće podijeljen na četiri sesije, fokusirajući se na: značaj ciljeva održivog razvoja koje su definisale Ujedinjene Nacije, važnost partnerstava i etičkih pitanja u kreiranju novih riješenja, kompanije koje već koriste 4KETs za kreiranje vrijednosti, nova partnerstva i mogućnosti javnog finansiranja. Tokom 2 sedmice događaja, istaknuti govornici glavne sesije govoriće o tome kako ciljevi održivog razvoja utiču na javnu politku, koji su ključni izazovi implementacije u četiri polja, kako različiti sistemi finansiranja podržavaju napredak i kako primjena specifičnih riješenja potiče razvoj.

 

Registracija je besplatna i obavezna.

 

Posjetite web stranicu css2020.eu za više informacija.