Dan međunarodne mobilnosti Univerziteta u Tuzli

Dan međunarodne mobilnosti na Univerzitetu u Tuzli

Učestvujte na Danu međunarodne mobilnosti Univerziteta u Tuzli, dana 14.11.2022. godine od 11.00 do 16.00 sati u Međunarodnoj galeriji portreta Tuzla!

-.-.-.-.-

Ured za za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 526 /528
e-mail: international@untz.ba /nir@untz.ba
Tuzla, 09.11.2022. god.

 

 

 

Želite li usavršiti strani jezik?

Njegujete li multikulturalne vrijednosti?

Težite li ličnom i profesionalnom razvoju?

Želite li se lakše adaptirati na sve brže promjene u društvenoj i radnoj sredini?

 

               Ako  je odgovor DA, učestvujte na Danu međunarodne mobilnosti Univerziteta u Tuzli!

14.11.2022. godine od 11.00 do 16.00 sati

Međunarodna galerija portreta Tuzla