Dobrodošli na Univerzitet u Tuzli

 
 
Dobrodošli u našu komunikacijsku zajednicu – akademsku zajednicu više od 11.000 sadašnjih ali i svih budućih studenata i oko 1000 profesora, asistenata i uposlenika Univerziteta u Tuzli koji sudjeluju u obrazovnom procesu najveće i najstarije visokoobrazovne institucije u sjeveroistočnoj Bosni.
Naš Univerzitet čini 12 fakulteta i Akademija dramskih umjetnosti, na kojima trenutno studira blizu 11000 studenata. S nestrpljenjem očekujemo i vas – naše buduće studente.
Nastava na našem Univerzitetu odvija se na 40 studijskih programa prvog, 40 programa drugog i 15 programa trećeg ciklusa studija.
Na Univerzitetu u Tuzli do sada je diplomiralo 40 hiljada studenata, odbranjeno je 2726 magistarskih radova i 777 doktorata.
Svečanim činom uručenja Rješenja o akreditaciji Univerziteta u Tuzli 2015. godine, okončana je procedura akreditacije i eksterne evaluacije. U toku je akreditacija studijskih programa.
Imamo potpisane ugovore o saradnji sa brojnim Univerzitetima u Svijetu, naši studenti, profesore i saradnici sudjeluju u brojnim programima akademske razmjene, tragaju za znanjem i daju znanje.
To je tradicija koja nas obavezuje.
Naš Univerzitet u ovog godini obilježava 45 godina postojanja i uspješnog rada.
 
 
Rektorica Univerziteta u Tuzli              
dr.sci. Nermina Hadžigrahić, redovni profesor