Dodjela priznanja Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Prijatelj nauke na Univerzitetu u Tuzli

FMON

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ove će godine povodom Dana nauke u Federaciji BiH, uz nagrade za nauku u četiri kategorije, dodijeliti i 15 priznanje Prijatelj nauke. Svečana dodjela priznanja održaće se u utorak, 06.12.2022. godine u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli s početkom od 13.00 časova.

-.-.-.-.-

Ured za NIR
Tel/fax: 035 300 528
e-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 06.12.2022.god.

 

 

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ove će godine povodom Dana nauke u Federaciji BiH, uz nagrade za nauku u četiri kategorije, dodijeliti i 15 priznanje Prijatelj nauke. Svečana dodjela priznanja održaće se u utorak, 06.12.2022. godine u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli s  početkom od 13.00 časova.

 

Četiri priznanja biće uručena i na Univerzitetu u Tuzli, i to: Nisadu Karabegoviću, studentu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli koji je najviše koristio usluge knjižnog fonda i druge usluge univerzitetske biblioteke u 2022. godini, Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli MEDICUS za višegodišnji uspješan rad na iniciranju i realizaciji naučnih i stručnih programa i projekata na domaćem i međunarodnom planu, Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli za dugogodišnji plodotvorni rad na realizaciji naučno-istraživačkih aktivnosti, te promociji i popularizaciji naučne misli u Bosni i Hercegovini, kao i Udruženju hemičara Tuzlanskog kantona za dugogodišnji uspješan rad na unapređenju naučne, stručne i nastavne djelatnosti u svim područjima čiste i primijenjene hemije, te promociji naučne misli na domaćem i međunarodnom planu.