Dodjela urbanističke saglasnosti za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli

Univerzitet u Tuzli - Dodjela urbanističke saglasnosti za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli

 

Dana 18.12.2023. godine Gradonačelnik Grada Tuzle, dr.sci. Zijad Lugavić uručio je Rektorici Univerziteta u Tuzli, dr.sci. Nermini Hadžigrahić urbanističku saglasnost za pokretanje aktivnosti izgradnje prvog objekta u Kampusu Univerziteta u Tuzli, u kojem će biti smješteni Ekonomski fakultet, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Filozofski fakultet i Pravni fakultet.

Ovo je prva urbanistička saglasnost uručena Univerzitetu u Tuzli. Tom prilikom Rektorica Univerziteta u Tuzli sastala se i sa predstavnicima Službe za prostorno uređenje i zaštitu okoline, koja je izdala Rješenje o urbanističkoj saglasnosti.

 

Dodjela urbanističke saglasnosti za izgradnju Kampusa Univerziteta u Tuzli