Dosadašnja saradnja ozvaničena potpisivanjem sporazuma

Univerzitet u Tuzli - Dosadašnja saradnja ozvaničena potpisivanjem sporazuma

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli, 14.12.2021. godine Univerzitet u Tuzli potpisao je sporazume sa kulturnim institucijama JU Centar za kulturu Tuzla, JU Bosanski kulturni centar TK Tuzla, JU Muzej istočne Bosne Tuzla.

-.-.-.-.-

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 17.01.2022. god.

 

U prostorijama Rektorata Univerziteta u Tuzli, 14.12.2021. godine Univerzitet u Tuzli potpisao je sporazume sa kulturnim institucijama JU Centar za kulturu Tuzla, JU Bosanski kulturni centar TK Tuzla, JU Muzej istočne Bosne Tuzla.

 

Sporazum između Univerziteta u Tuzli i Centra za kulturu potpisali su rektorica prof. dr. Nermina Hadžigrahić i direktor Centra za kulturu Tuzla, dr. sc. Edin Jahić. Ispred BKC-a Tuzla Sporazum je potpisala direktorica Mirela Ibrahimović Mehanović, a ispred Muzeja istočne Bosne direktor Ljubiša Veljković.

 

Riječ je o umrežavanju i obostranoj razmjeni istraživača, studenata i drugog osoblja radi razmjene iskustava i rada na projektima kao i zajedničko prijavljivanje na fondove namijenjene obrazovnim, istraživačkim i umjetničkim aktivnostima i drugim aktivnostima od zajedničkog interesa.

 

Rektorica prof. dr. Hadžigrahić je istaknula da ove ustanove već imaju dobru saradnju te da je potpisivanje sporazuma način da se zajednički projekti ozvaniče.

 

Dosadašnja saradnja ozvaničena potpisivanjem sporazuma