Dr.med.sc. Melisa Lelić o Medicinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, te šta budući studenti mogu očekivati (VIDEO)

Univerzitet u Tuzli - Predstavljanje Medicinskog fakulteta na Radio Kameleon

 

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli je osnovan 1976. godine. Kao naučno-nastavna organizaciona jedinica Univerziteta u Tuzli, organizuje i izvodi nastavu iz biomedicine i zdravstva, polju temeljnih, kliničkih i javnozdravstvenih nauka na Studiju medicine – Opšti smjer, za sticanje zvanja doktor medicine, a na Odsjeku zdravstvenih studija za sticanje zvanja diplomirani medicinski tehničar/sestra, diplomirani fizioterapeut, diplomirani inžinjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, diplomirani inžinjer medicinske radiologije i diplomirani inžinjer sanitarnog zdravstva.