DRC Initiative Fund: Poziv studentima doktorskih studija

DRC Danube Rector's Conference

Ured za NIR
Tel: 035 300 528
Email:nir@untz.ba; nir@unitz.ba
Tuzla, 14.03.2022.

 

Dunavska rektorska konferencija (Danube Rectors Conference – DRC), čiji je Univerzitet u Tuzli član, objavila je poziv za prijavu na DRC Iniative Fund, koji studentima doktorskih studija na univerzitetima članovima DRC-a nudi mogućnost sticanja finansijskih sredstava za razvoj projekata, rješenja i prototipova. Projekat DRC Iniative Fund je projekat kojim koordinira Univerzitet u Mariboru, a koji finansira Dunavska rektorska konferencija.

U fokusu ovog projekta su tri cilja Strategije Evropske unije za Dunavski region:

  1. povećati broj inovacija, zvaničnih izuma ili EPOPCT patentnih prijava,
  2. povećati saradnju i mobilnost u oblasti istraživanja i obrazovanja,
  3. povećati broj zajedničkih publikacija o rezultatima istraživanja.

 

Fond nudi mogućnost podrške aktivnostima kako slijedi:

  • finansiranje materijalnih troškova potrebnih za dokazivanje ili razvoj aplikativnog aspekta znanja ili tehnologije (npr. dijelovi za razvoj prototipa),
  • finansiranje troškova korištenja istraživačke opreme u drugim institucijama članicama DRC-a (npr. troškovi određenog broja sati laboratorije ili troškovi angažmana osoblja laboratorija),
  • finansiranje troškova određenih usluga,
  • finansiranje putnih troškova i troškova boravka studenata i članova njihovih porodica.

Ukupan fond raspoloživih finansijskih sredstava za projekte iznosi 50.000 EUR, a predviđeno je da se finansira do 25 prijava, odnosno može po 5.000 EUR po prijavi.

Takođe, kandidati koji se prijavljuju za ciljnu oblast 1 i 3 (inovacija i zajedničko objavljivanje) mogu dobiti finansijska sredstva u iznosu do 2.000 EUR, a za ciljnu oblast 2 (saradnja i mobilnost) najviše 1.000 EUR. Ukoliko se projekti odnose na sve tri ciljne oblasti, maksimalni iznos finansijske podrške je 5.000 EUR.

Više informacija o pozivu i načinu prijave dostupno je putem e-mail adrese: info@drc-danube.eu

Rok za prijavu je 31. mart 2022. godine, a kandidati će biti obaviješteni o rezultatima konkursa do 30.04.2022. godine.

Detaljnije informacije dostupne su ovdje.