EKONOMSKI FORUM BOSNE I HERCEGOVINE 2022

Ekonomski forum BIH 2022

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 27.06.2022. god.

 

EKONOMSKI FORUM BOSNE I HERCEGOVINE 2022

Zapadni Balkan u kontekstu globalnih izazova održivog razvoja i zelene ekonomije

 

Poštovani/a,

zahvaljujemo svima koji su se do sada prijavili i registrirali za učešće na Ekonomskom forumu BiH 2022.

Takođe koristimo priliku da podsetimo da je učešće na Forumu potpuno besplatno, ali da je neophodna registracija, ukoliko se još uvek niste registrovali da to učinite  putem  LINKA , najkasnije do 27. juna 2022. godine u podne . 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizuje šest Ekonomskih foruma Bosne i Hercegovine, koji će biti održani 28. juna/lipnja 2022. u Hotelu Hills Sarajevo. Glavni govornik (keynote speaker) Foruma 2022 je Ismail Serageldin, predsjedavajući Međunarodni centar Nizami Ganjavi i nekadašnji dopredsjednik Svjetske banke (1992-2000).

Program Ekonomskog foruma BiH 2022 je koncipiran u dvije panel sesije:

  1. GLOBALNI IZAZOVI I ZAPADNI BALKAN: ODRŽIVI RAZVOJ OTPORNOST, RESTART I REKREACIJA (Globalni izazovi i Zapadni Balkan: otpornost, restart i redizajniranje održivog razvoja)
  2. MOBILIZACIJA ZELENOG FINANSIRANJA ZA OBNOVU I UBRZAVANJE NAPRETKA SDG-a (Mobiliziranje zelenog finansiranja za obnovu i ubrzanje napretka ciljeva održivog razvoja)

Organizatori Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine 2022 su Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu i Ekonomski institut Sarajevo. Ovogodišnji Forum je organizovan u okviru aktivnosti obilježavanja 70 godina postojanja Ekonomskog fakutleta u Sarajevu .   

Partneri Ekonomskog foruma BiH 2022 su Fondacija društva zajedničkih vrijednosti (SSV), Nizami Ganjavi međunarodni centar (NGIC) i Mreža rješenja održivog razvoja Zapadnog Balkana (WB SDSN), uz prijateljsku podršku dijamantnog sponzora Raiffeisen Bank dd Bosna i Hercegovina, Agencija za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine, Vijeće stanih investitora u Bosni i Hercegovini, Tvornica Cementa Kakanj, HeidelbergGroup .

Više informacija i agendu možete pronaći na WEB STRANICI .