ERASMUS+ INFO DAN

Univerzitet u Tuzli - Erasmus+ info dan

 

ERASMUS+ INFO DAN

 15.07.2024. godine u 10.00 sati u

 REKTORATU UNIVERZITETA U TUZLI

 

Pozivamo akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli da nam se pridruži na ERASMUS+ INFO DANU 15.07.2024. godine u 10.00 sati u REKTORATU UNIVERZITETA U TUZLI.

Cilj ERASMUS+ INFO DAN je pružanje detaljnih informacija o Erasmus+ stipendijama, mogućnostima apliciranja i učešća u Erasmus+ programu mobilnosti.  

Gost Erasmus+ info dana je mr.sci. Admir Selesković, pomoćnik Generalnog sekretara koji će nam pružiti informacije o procesu apliciranja iz njegovog ugla, kao i samog učešća u programu mobilnosti.

 

Ured za međunarodnu i

međuuniverzitetsku saradnju