Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Afyon Kocatepe Univerzitet, Turska

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju
Tuzla, 03.02.2023.godine 

 

Afyon Kocatepe Univerzitet iz Turske je objavio konkurs za dodjelu jedne stipendije akademskom i administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli za učešće na Međunarodnoj sedmici od 22. – 26.05.2023.godine.

Poziv je otvoren za osoblje Akademije Dramskih Umjetnosti (gluma), Ekonomski fakultet (Menadžment, Finansije, Trgovina), Pravni fakultet, Fakultet za tjelesni odgoj i sport, Rudarsko-geološki-građevinski fakultet (Rudarstvo, Građevina), Filozofski fakultet (Turski jezik i književnost, Politologija), Fakultet elektrotehnike, Mašinski fakultet, Tehnološki fakultet (Prehrambena tehnologija).

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).


Potrebna dokumentacija:

  1. Prijavni obrazac
  2. Mobility Agreement for Teachnig / Training
  3. Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija nije obavezno ali je poželjno)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  6. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  7. Motivaciono pismo

Krajnji rok za podnošenje aplikacija je 17.02.2023. godine.

Link za prijavu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzD4VICMh066TZcQHPgSHSEb3GX81nVaeln2bpZEyJjm6HJg/closedform

Više informacija na linku:
https://uim.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/65/2023/01/GENEL-ILAN-METNI.pdf

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ AFYON.

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:
http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528