Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Granada, Španija

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

 Tuzla, 03.02.2023. godine

 

Univerzitet u Granadi objavio je poziv za dodjelu stipendija za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli, na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na Međunarodnoj sedmici za osoblje na Univerzitetu u Granadi, Španiji koja će se održati od 06. do 10.03. 2023. godine.

 

Potrebna dokumentacija:

 

  1. Prijavni obrazac
  2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Training)
  3. Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija nije obavezno ali je poželjno)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  6. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  7. Motivaciono pismo

 

Krajnji rok za apliciranje je 10.02.2023. godine.

 

Potrebno je izvršiti i online prijavu putem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc65P7HBpRmrxB0-FMNDjmC7r1Usefhb5sKKoQSl7lRY0YqCA/viewform 

 

*Ugovor o mobilnost dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti.

 

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA.

 

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:
 http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

 

Kontakt informacije:

 

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528