Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Granada, Španija

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 24.11.2023.godine

 

Univerzitet u Granadi objavio je poziv za dodjelu 1 stipendije za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli, na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na jednoj od Međunarodnih sedmica (International Staff Week) za osoblje na Univerzitetu u Granadi, Španiji.

Erasmus+ međunarodna kreditna mobilnost (ICM) je evropska razmjena studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja na visokoobrazovnim institucijama (HEI) širom Evrope. Mobilnosti su dostupne akademskom i administrativnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Tuzli.

Link za Staff Week-ove (https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week) – nisu još uvijek svi Staff week-ovi objavljeni na web stranici, ali očekuju se uskoro!

ROK ZA PRIJAVU: 01.12.2023.godine

Potrebna dokumentacija za prijavu:

  1. Prijavni obrazac
  2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti Training
  3. Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija nije obavezno ali je poželjno)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  6. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  7. Motivaciono pismo

Mobilnost na Univerzitetu u Granadi traje 5 radnih dana + do 2 dana putovanja.  Učesnici dobijaju individualnu i putnu podršku kao doprinos za svoje troškove putovanja i izdržavanja u vezi sa njihovim periodom predavanja ili obuke na Univerzitetu u Granadi. Odlazno osoblje dobija 275 EUR za troškove putovanja, i 180 EUR dnevno za pokrivanje troškova života (smještaj, javni prevoz, životni troškovi, itd.)

_________________________

NAPOMENA

*Ugovor o mobilnost dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti.

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA.

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:

http://untz.ba/wpcontent/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

___________________________

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba;

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528