ERASMUS + međunarodna sedmica za akademsko i administrativno osoblje na Univerzitetu Granada, Španija

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
 u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 15.04.2022. godine

 

Univerzitet u Granadi objavio je poziv za dodjelu stipendija za akademsko i administrativno osoblje Univerziteta u Tuzli, na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za učešće na Međunarodnoj sedmici za osoblje na Univerzitetu u Granadi, Španiji koja će se održati od 16. do 20.05.2022.godine.

 

Potrebna dokumentacija:

 

  1. Prijavni obrazac
  2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Training)
  3. Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija)
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  6. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  7. Motivaciono pismo

 

 

Krajnji rok za apliciranje je 22.04.2022. godine.

 

*Ugovor o mobilnost dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti.

 

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA.

 

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici: http://www.untz.ba/uploads/file/akti/201920/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Kontakt informacije:

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; international@unitz.ba 

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528