Erasmus + međunarodna sedmica za akademsko osoblje na Univerzitetu Vigo, Španija

 

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

 Tuzla, 17.03.2023. godine

 

Univerzitet Vigo, Španija objavio je poziv za dodjelu 1 stipendija za akademsko osoblje Univerziteta u Tuzli, na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2023/2024.godinu. Poziv je otvoren za akademsko osoblje Fakulteta elektrotehnike (telekomunikacije, elektronika i automatizacija, informacione i komunikacione tehnologije).

 

Potrebna OBAVEZNA dokumentacija:

 

  1. Prijavni obrazac (UNTZ)
  2. Aplikacioni obrazac Univerziteta Vigo
  3. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Training)
  4. Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija )
  5. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  6. Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  7. Izjava o prethodnoj mobilnosti

 

Dokumentacija koja je tražena od strane Univerziteta Vigo sa naglaskom da nije obavezna:

 

  1. Motivaciono pismo
  2. Skenirane verzije diploma o završenom  doktorskom, master ili bachelor studiju  prevedene na engleski jezik
  3. Certifikat o poznavanju engleskog ili španskog jezika

 

Krajnji rok za apliciranje je 15.04.2023. godine.

 

Više informacija o samom pozivu:
https://teleco.uvigo.es/en/vida-na-eet/mobilidade/mobilidade-sainte/ka171-uvigo-balkans/

 

*Ugovor o mobilnost dostavljate potpisan u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti.

 

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ VIGO.

 

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:
http://untz.ba/saradnja/ums-saradnja/mobilnost/pravilnik-o-medunarodnoj-mobilnosti/

 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerziteta u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528