Erasmus+ stipendije na Univerzitetu u Zagrebu u akademskoj 2021/22. godini (studenti)

Zagreb

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 16.04.2021. godine

 

Univerzitet u Zagrebu, Hrvatska je objavio konkurs za dodjelu dvije (2) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski i/ili ljetni semestar akademske 2021/22. godine.

Prijaviti se mogu studenti Fakulteta elektrotehnike i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Informacija o fakultetima, dostupnim programima i predmetima se nalaze na sljedećim linkovima: Fakultet elektrotehnike i računarstva i Rudarsko-geološko-naftni .

Kontakt osoba sa Univerziteta u Zagrebu je Željka Pitner (zpitner@unizg.hr)

ROK ZA PRIJAVU JE 01.05.2021. GODINE

Potrebna dokumentacija za studente:
1. Prijavni obrazac
2. Fotografija (formata 35×45 mm)
3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
7. Certifikat o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B1
8. Za studente I ciklusa: Prepis ocjena – preveden na engleski jezik
9. Za studente II ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta – prevedena na engleski jezik
10. Za studente III ciklusa: Potvrda o statusu studenta izdata od strane fakulteta i prepis ocjena – prevedeni na engleski jezik


Prijave dostaviti putem e-maila: internationalstudents@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ ZAGREB. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta.

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

Kontakt informacije:
Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11)
E-mail: internationalstudents@untz.ba
Tel: +387 35 300 529


POSEBNA NAPOMENA: Uzimajući u obzir trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja situacije, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimate nikakve aktivnosti rezervisanja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete zvaničnu potvrdu od strane Ureda za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu.