Erasmus+ Staff Training Weeks na Univezitetu u Granadi, Španija za osoblje Univerziteta u Tuzli za ljetni semester akademske 2021/2022.godine

Ured za međuunverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 08.11.2021.godine

 

Otvoren je poziv za dodjelu 2 stipendije akademskom i administrativnom osoblju (teaching i training mobilnost) Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji.

Planirano je održavanje dva Erasmus+ Staff Training Week-a na Univerzitetu u Granadi tokom ljetnog semestra akademske 2021/2022.godine i to:

**16th Staff Training Week : 21. 02. – 25.02.2022. godine

– prijava online putem platforme Unvierziteta u Granadi: https://oficinavirtual.ugr.es/ai/nuevoacceso/marcos.jsp

**18th Staff Training Week: 21. 03. – 25.03.2022. godine

– prijava online putem platforme Unvierziteta u Granadi: https://oficinavirtual.ugr.es/ai/nuevoacceso/marcos.jsp

Na osnovu potpisanog sporazuma poziv je otvoren za akademsko i administrativno osoblje svih fakultleta Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata dnevnice u iznosu od 140 EUR i putne troškove u iznosu od 275 EUR (putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/tools/distance_en.htm).

Potrebna dokumentacija:

  1. Prijavni obrazac
  2. Erasmus+ Ugovor o mobilnosti (Training / Teaching)
  3. Pozivno pismo (zvanično pozivno pismo ili e-mail korespondencija) nije obavezno
  4. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  5. Skenirana verzija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  6. Izjava o prethodnoj mobilnosti

 

Krajnji rok za apliciranje je 22.11.2021. godine.

 

Više informacija o Staff Training Week-u:
https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/pas/staff-training-week

*Ugovor o mobilnost dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti.

Prijave dostaviti potpisane i skenirane u PDF formatu isključivo putem e-maila adresa: prijaveiro@untz.ba sa napomenom  PRIJAVA ZA ERASMUS+ GRANADA (NAVEDITE NA KOJI STAFF WEEK APLICIRATE).

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici: http://www.untz.ba/uploads/file/akti/2019-20/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; international@unitz.ba;

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.