Erasmus+ stipednije Univerziteta u Pečuhu za akademsko osoblje u ljetnom semestru 2022/2023.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju

u zemlji i inostranstvu

Tuzla, 21.11.2022.godine

Erasmus+ stipednije Univerziteta u Pečuhu za akademsko osoblje u ljetnom semestru 2022/2023.godine

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za mobilnost osoblja Univerziteta u Tuzli u ljetnom semestru akademske 2022/2023. godine na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska. Univerzitet u Tuzli ima na raspolaganju 3 (tri stipendije) za akademsko osoblje Ekonomskog (oblasti:ekonomija, menadžment, administracija, marketing i oglašavanje) i Filozofskog fakulteta (oblasti: engleski jezik I književnost, sociologija, kulturalne studije, psihologija i politologija).

Mobilnost je potrebno iskoristiti u period od februara do maja 2023. godine.

Stipendija za osoblje u trajanju od minimalno 5 radnih dana obuhvata putne troškove u iznosu 275 EUR i dnevnice u iznosu od 140 EUR.

Više informacija je o mobilnosti na Univerzitetu u pečuhu možete pronaći na sljedećoj stranici: https://international.pte.hu/staff_exchange

Ukupan broj stipendija: 

  • akademsko osoblje (teaching): tri (3)

Potrebna dokumentacija za osoblje:

1. Prijavni obrazac (prilog)

2. Kopija pasoša

3.CV(https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)

4. Mobility Agreement for Teaching (prilog)

5. Izjava o prethodnoj mobilnosti (prilog)

6. Motivaciono pismo

7. Pozivno pismo

8. Potvrda o poznavanju jezika

Kontakt osoba sa Univerziteta u Pečuhu: Czéh Gábor (czeh.gabor@pte.hu)

Prijave dostaviti putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS +PEČUH.

Krajnji rok za apliciranje je 13.01.2023.godine.

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterija za odabir kandidata iz reda naučno-nastavnog/umjetničko- nastavnog osoblja (Član 24. Pravilnika o međunarodnoj mobilnosti)

Više informacija o načinu prijave i kriterijima možete naći na stranici: http://www.untz.ba/uploads/file/akti/2019-20/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf.

Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528