Erasmus+ stipednije za osoblje na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal tokom akademske  2022/2023.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 22.09.2022.godine

 

Univerzitet Nova De Lisboa objavio je Konkurs za dodjelu 7 stipendija akademskom i administrativnom osoblju na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji. Dostupne stipendije su raspoređene na četiri partnerska univerziteta u BiH, i to Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bihaću. 

Ukupan broj stipendija je dostupan na linku: https://www.up.pt/icmunl2020/

Osoblje se može prijaviti samo za Školu za informatiku I menadžement (NOVA IMS). U sklopu online prijave biti će vam ponuđene opcije za period boravka, a stipendije trebaju biti iskorištene do 31. jula 2023. godine. 

Ponuđene studijske oblasti: informatički menadžment

Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus@novaims.unl.pt

Stipendija za osoblje u trajanju od minimalno 5 radnih dana (+ 2 dana za putovanje) obuhvata putne troškove u iznosu 360 EUR i dnevnice u iznosu od 160 EUR.

**Selekciju kandidata vrši Univerzitet Nova de Lisboa. Vodite računa da unosite tačne podatke i dokumente koje traže od vas.

Potrebna dokumentacija za osoblje:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Training/Teaching
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  6. Nominacijsko pismo

***Ugovor o mobilnosti dostavljate u printanoj formi Uredu za međuuniverzitetsku saradnju na potpis nakon odobrene mobilnosti od strane Univerziteta Nova de Lisboa.

Kontakt osoba za mobilnost u Školi za informatiku i menadžement (NOVA IMS): erasmus@novaims.unl.pt

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + NOVA, a također prijavljujete se i preko online platforme Univerziteta “Nova Lisboa” gdje je potrebno da se registrujete, a potom unosite tražene podatke i dokumente u prijavni formular: https://www.up.pt/icmunl2020/.

Krajnji rok za apliciranje je 31.10.2022.godine.

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:

http://www.untz.ba/uploads/file/akti/2019-20/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

http://untz.ba/saradnja/ums-saradnja/mobilnost/pravilnik-o-medunarodnoj-mobilnosti/

Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba;

tel: +387 35 300 526 fax: +387 35 300 528