Erasmus+ stipednije za osoblje na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal tokom ljetnog semestra 2021/2022.godine

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 30.12.2021.godine

 

Univerzitet Nova De Lisboa objavio je Konkurs za dodjelu 1 stipendija akademskom i 1 administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji. Osoblje se može prijaviti samo za Fakultet društvenih I humanističkih nauka (NOVA FCSH) I Školu za informatiku I menadžement (NOVA IMS). U sklopu online prijave biti će vam ponuđene opcije za period boravka koje idu od ljetnog semestra 2021/2022 (trebaju biti iskorištene do jula 2023. godine zavisno od vrste mobilnosti). Administrativno osoblje može iskoristiti priliku da se prijavi na učešće na Erasmus+ međunarodnoj sedmici akademske razmjene koja će se organizovati od 11. do 15. jula 2022.godine.

Ponuđene studijske oblasti: društvene nauke, humanističke nauke, informatički menadžment

Kontakt za više informacija o partnerskom univerzitetu: erasmus@unl.pt

Stipendija za osoblje u trajanju od minimalno 5 radnih dana (+ 2 dana za putovanje) obuhvata putne troškove u iznosu 360 EUR i dnevnice u iznosu od 160 EUR.

Ukupan broj stipendija je dostupan na linku: https://www.up.pt/icmunl2019/ (napomena: dostupne stipendije su raspoređene na četiri partnerska univerziteta u BiH, i to Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru, Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bihaću).

**Selekciju kandidata vrši Univerzitet Nova de Lisboa. Vodite računa da unosite tačne podatke i dokumente koje traže od vas.

Potrebna dokumentacija za osoblje:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Training/ Teaching
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti
  6. Nominacijsko pismo

 

***Ugovor o mobilnosti dostavljate u printanoj formi nakon odobrene mobilnosti od strane Univerziteta Nova de Lisboa.

Kontakt osoba sa partnerskog univerziteta: Carlotta Pisano, erasmus@unl.pt

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + NOVA, a također prijavljujete se i preko online platforme Univerziteta “Nova Lisboa” gdje je potrebno da se registrujete, a potom unosite tražene podatke i dokumente u prijavni formular: https://www.up.pt/icmunl2019/.

Krajnji rok za apliciranje je 28.01.2022.godine.

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:http://www.untz.ba/uploads/file/akti/2019-20/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

 

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528

 

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.