Erasmus+ stipendija u akademskoj 2024/25. i 2025/2026. na Univerzitetu Trakya, Turska (za studente III ciklusa)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 28.03.2024. godine

 

Univerzitet Trakya, Turska, je objavio konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije za akademsku 2024/25. i 2025/26. godinu studentima III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli u trajanju od 30 dana.

Prijaviti se mogu studenti III ciklusa studija koji bi radili istraživanje ili terenske posjete vezane za svoju disertaciju. Poželjna tema istraživanja je: “Ciljevi održivog razvoja” / “Sustainable Development Goals“.

Mobilnost se može implementirati tokom trajanja zimskog ili ljetnog semestra te tokom ljetnog raspusta.  

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Troškove putničkog osiguranja stipendista snosi sam.  

VAŽNE NAPOMENE:

O stipendiji: Stipendija se isplaćuje u dvije (2) rate. Prva rata se isplaćuje u iznosu od 70% od ukupnog iznosa stipendija, a 30% se isplaćuje na kraju mobilnosti. Stipendija se isplaćuje nakon što student/ica stigne na partnerski univerzitet, prijavi se njihovom Uredu za međunarodnu saradnju te predoči Ugovor o učenju (Learning Agreement) potpisan od strane oba univerziteta.

Plan napravljen od strane Univerziteta Trakya: Kada student dođe, dočekaćemo ga, upoznati i po mogućnosti spojiti sa stručnim članom fakulteta u njegovom/njenom istraživačkom interesu. Može da posmatra i da se pridruži predavanjima kao gostujući naučnik, da se uključi u zajednička istraživanja i da se uključi u radove koje sprovodi UNESCO Katedra za kvalitetno obrazovanje i digitalnu transformaciju.

ROK ZA PRIJAVU: Nema, jer zainsteresovani studenti mogu aplicirati tokom cijele godine.

Ured nominuje studenta najmanje 3 mjeseca prije planirane mobilnosti.

 Potrebna dokumentacija za studente:

  1. Prijavni obrazac
  2. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
  3. CV na engleskom jeziku
  4. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  5. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
  6. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2 (studenti imaju nekoliko opcija, a Ured vam može dati više informacija)
  7. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
  8. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ Trakya. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

Više informacija o Trakya Univerzitetu dostupno je na: https://www.trakya.edu.tr, https://erasmus.trakya.edu.tr/,

https://student.trakya.edu.tr/, https://disiliskiler.trakya.edu.tr/, https://oidb-en.trakya.edu.tr/,

https://sobe-en.trakya.edu.tr/, Faculty/faculties: https://www-en.trakya.edu.tr/

Course catalogue: https://eos.trakya.edu.tr/.

Kontakt osoba sa Univerziteta Trakya: Erdem Demiroz (E: erdemdemiroz@trakya.edu.tr)

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.

 

Kontakt:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8 & 11)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534