Erasmus+ stipendija u ljetnom semestru 2023/24. na Lokman Hekim Univerzitetu, Turska (studenti)

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 04.07.2023. godine

 

Lokman Hekim Univerzitet iz Turske objavio je konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za ljetni semestar akademske 2023/24. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Farmaceutskog fakulteta, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 275 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 800 EUR. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam.

Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).

 

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:

 1. O Univerzitetu: https://universiteden.com/universite/lokman-hekim-universitesi/
 2. Za Erasmus+ studente: https://www.lokmanhekim.edu.tr/rektorluge-bagli-birimler/dis-iliskiler-ofisi/
 3. O studijskim programima i fakultetima:
 4. a) Farmaceutski fakultet: https://www.lokmanhekim.edu.tr/fakulteler/eczacilik-fakultesi/
 5. b) Fakultet za sportske nauke: https://www.lokmanhekim.edu.tr/en/fakulteler/spor-bilimleri-fakultesi/
 6. c) Medicinski fakultet: https://www.lokmanhekim.edu.tr/en/fakulteler/tip-fakultesi/

 

Kontakt osoba na Lokman Hekim Univerzitetu: Cavidan GÜZEL, Foreign Affairs Office; Email: cavidan.guzel@lokmanhekim.edu.tr; erasmus@lokmanhekim.edu.tr.

 

 

ROK ZA PRIJAVU JE 01.12.2023. GODINE

Ured nominuje studente 08.12.2023. godine. Nakon toga, nominovani student, u dogovoru sa Uredom, treba aplicirati direktno na Lokman Hekim Univerzitet do 22.12.2023. godine.

 

Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement 
 7. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog/njemačkog jezika, minimalno nivo B2
 8. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 9. Za studente II ciklusa (kada aplicira tokom I semestra dok sluša po prvi put predmete): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 11. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 12. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik

 

Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ LOKMAN. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534