Erasmus+ stipendija u ljetnom semestru 2023/24. na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru, Hrvatska (akademsko i administrativno osoblje)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 17.01.2024. godine

 

Veleučilište “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (VEVU) u Hrvatskoj objavilo je konkurs za dodjelu jedne (1) stipendije akademskom i administrativnom osoblju Univerziteta u Tuzli Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus+ sporazuma o saradnji za akademsku 2022/2023. godinu za učešće na Erasmus+ International Staff Week-u koja će se održati u periodu od 06.05. – 10.05.2024. godine.

Poziv je otvoren za osoblje Pravnog fakultet (Upravno pravo), Ekonomskog fakulteta (trgovina, poslovanje) i Medicinskog fakulteta (zdravstvene studije) Univerziteta u Tuzli.

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 180 EUR i dnevnu stipendiju u iznosu od 140 EUR za svaki dan boravka odnosno za svaki od 5 dana koliko traje ova mobilnost (dani putovanja se ne računaju).

Više informacija možete pronaći na sljedećim linkovima:

Kontakt osoba na VEVU je Karolina Novinc, Erasmus koordinatorica, Email: karolina.novinc@vevu.hr; Tel: +38532492265

 

ROK ZA PRIJAVU JE 15.02.2024. GODINE

Ured nominuje studente 22.02.2024. godine. (kranji rok za nominaciju je 29.02.2024. godine) 

 

Potrebna dokumentacija za osoblje:

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Motivaciono pismo
  5. Mobility Agreement for Training
  6. Izjava o prethodnoj mobilnosti

 

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + Vukovar.

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici:
http://untz.ba/wp-content/uploads/2021/01/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

 

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

 

Kontakt informacije:

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

E-mail: international@untz.ba; selma.cebic-babajic@untz.ba

Tel: +387 35 300 526