Erasmus+ stipendija u zimskom semestru 2023/24. na Univerzitetu Vigo, Španija(studenti)

Ured za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Tuzla, 20.03.2023. godine

 

Univerzitet Vigo u Španiji objavio je konkurs za dodjelu tri (3) stipendije studentima I, II i III ciklusa studija Univerziteta u Tuzli za zimski semestar akademske 2023/24. godine.

 

Prijaviti se mogu studenti Fakulteta elektrotehnike (telekomunikacije, elektronika i automatizacija, informacione i komunikacione tehnologije).

 

Stipendija obuhvata putne troškove u iznosu od 360 EUR i mjesečnu stipendiju u iznosu od 850 EUR za period od ukupno pet (5) mjeseci (4 mjeseca traje semestar i 1 mjesec traju finalni ispiti. Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan ove troškove snositi sam. Putni troškovi se izračunavaju uz pomoć „Distance Calculator“ dostupnog na sljedećem linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_en).  

 

Više informacija i lista predmeta dostupni su na:
https://www.uvigo.gal/, KA171 UVigo – Balkans | Escola de Enxeñaría de Telecomunicación

 

Kontakt email na Univerzitetu Vigo:
teleco.subdir.internacional@uvigo.es

 

ROK ZA PRIJAVU JE 07.04.2023. GODINE

Ured nominuje studenta dana 14.04.2023. godine na email: teleco.subdir.internacional@uvigo.es (keyword [KA171]). Univerzitet Vigo vrši svoju selekciju nominovanih kandidata od 16.04. do 01.05.2023. godine i objavljuje rezultate 02.05.2023. godine. Nakon toga, odabrani kandidat dostavlja svoju dokumentaciju Univerzitetu Vigo na email: teleco.subdir.internacional@uvigo.es (keyword [KA171]). Dostavlja se cijela dokumentacija uključujući stavke pod brojem 13 (vidi dole Potrebna dokumentacija).

 

 Potrebna dokumentacija za studente:

 1. Prijavni obrazac
 2. Fotografija (formata 35×45 mm) (studenti nose sa sobom na mobilnost)
 3. Fotokopija pasoša (stranica sa generalijskim podacima)
 4. CV na engleskom jeziku
 5. Motivaciono pismo na engleskom jeziku
 6. Kratak sažetak predviđenih aktivnosti na Univerzitetu Vigo
 7. Prijedlog Erasmus+ Learning Agreement
 8. Certifikat ili potvrda o poznavanju engleskog jezika, minimalno nivo B2
 9. Za studente I ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik
 10. Za studente II ciklusa (kada aplicira nakon odslušanog I i/ili II semestar: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik; Diploma I ciklusa studija – Ovjerena kopija, prevedena na engleski jezik
 11. Za studente III ciklusa: Uvjerenje o položenim ispitima – prevedeno na engleski jezik; Diploma II ciklusa studija – Ovjerena kopija, prevedena na engleski jezik; Pozivno pismo sa Univerziteta Vigo (anex III)
 12. Za studente III ciklusa (koji su tek upisali III ciklus i nemaju položenih predmeta): Potvrda o statusu studenta – prevedena na engleski jezik; Diploma II ciklusa studija – Ovjerena kopija, prevedena na engleski jezik; Pozivno pismo sa Univerziteta Vigo (anex III)

Popuniti i sljedeće formulare u prilogu koje se dostavljaju Univerzitetu Vigo nakon odobrene mobilnosti:

 1. Acceptance Form Beneficiary
 2. Resign Form Beneficiary
 3. KA171-UvigoBalkans-ApplicationForm
 4. KA171-UvigoBalkans-LA-UndergraduateMaster (formular potpisuje Prorektorica Ureda)

 

 Prijave dostaviti putem e-maila: mirha.mujkanovic@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS+ VIGO. Svi dokumenti moraju biti dostavljeni na engleskom jeziku, potpisani i skenirani u PDF formatu sa jasno naznačenim imenom i prezimenom kandidata i nazivom svakog dokumenta (primjer: CV_First Name, Last Name). Learning Agreements se dostavljaju lično u Ured (ukupno četiri kopije).

 

VAŽNO: Odabir kandidata se vrši u skladu sa Pravilnikom o međunarodnoj mobilnosti Univerziteta u Tuzli i Kriterijma za mobilnost studenata: Studenti.

 

Za sve dodatne informacije Ured za međuuniverzitetsku saradnju vam stoji na raspolaganju.


Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu
Dr. Tihomila Markovića 1 (Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 11 & 8)
E-mail: mirha.mujkanovic@untz.ba
Tel: +387 35 300 534