Erasmus + stipendija za akademsko osoblje na Igdir Univerzitetu, Turska

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 30.11.2021.godine

 

Obavještavamo vas da je Igdir Univerzitet objavio Konkurs za dodjelu jedne stipendije akademskom osoblju Univerziteta u Tuzli na osnovu potpisanog Erasmus + sporazuma o saradnji za akademsku 2021/2022.godinu. Poziv je otvoren za osoblje Rudarsko – geološko – građevinskog fakulteta, fakulteta Elektrotehnike, Ekonomskog fakulteta, Mašinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.

Potrebna dokumentacija za osoblje:

 

  1. Prijavni obrazac
  2. Kopija pasoša
  3. CV (https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae)
  4. Mobility Agreement for Teaching
  5. Izjava o prethodnoj mobilnosti 

 

Prijave dostaviti ISKLJUČIVO putem e-maila: prijaveiro@untz.ba sa napomenom PRIJAVA ZA ERASMUS + IGDIR.

Krajnji rok za apliciranje je 06.12.2021.godine.

Više informacija o načinu prijave možete naći na stranici: http://www.untz.ba/uploads/file/akti/2019-20/Pravilnik_o_medjunarodnoj_mobilnosti_30_07_2020.pdf

 

Ured za međuuniverzitetsku saradnju stoji vam na raspolaganju za sve dodatne informacije.

 

Kontakt informacije:

Ured za međuuniverzitetsku saradnju u zemlji i inostranstvu

Dr. Tihomila Markovića 1 ( Rektorat Univerzitata u Tuzli, kancelarija br. 8)

e-mail: international@untz.ba

international@unitz.ba

tel: +38735 300 526 fax: +38735 300 528

 

POSEBNA NAPOMENA:

Uzimajući u vidu trenutno stanje u kojem se Bosna i Hercegovina, region i Evropa nalaze, Univerzitet u Tuzli, zajedno sa svojim partnerskim institucijama u Evropi prati zdravstvenu situaciju, kao i restrikcije za putovanja. Raspisani konkursi, odnosno mobilnosti će se moći implementirati SAMO pod uslovom da će mobilnost biti nesmetano obavljena i sigurna po zdravlje kandidata. U slučaju pogoršanja, blagovremeno ćete biti obavješteni o otkazivanju iste. Preporučuje se da se ne poduzimaju ikakve aktivnosti rezerviranja/plaćanja putovanja i smještaja, te regulisanja vize prije nego dobijete dozvolu za to.